5. STARPTAUTSKĀ BALTIJAS JŪRAS KORU KONKURSA NOLIKUMS

23.-25. septembris, 2022, Jūrmala, Latvija 

 

Ja jums rodas jautājumi par dalību konkursā, laipni lūdzam sūtīt ziņu uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

1. DALĪBA KONKURSĀ

 • “Starptautiskajā Baltijas jūras koru konkursā” piedalīties tiek aicināti jauktie, sieviešu, vīru un jauniešu/ bērnu (7-17 gadu vecumā) amatieru kori (16-49 dziedātāji).

 • Izvērtējot koru pieteikumus, ne vairāk kā 15 (piecpadsmit) kori tiks izvirzīti dalībai konkursā.

 • Koris, kas ieguvis Grand Prixlielo balvu kādā no “Starptautiskā Baltijas jūras koru konkursiem”, nedrīkst piedalīties konkursā nākamos 3 (trīs) gadus.

 • Koriem obligāti jāpiedalās konkursa atklāšanas koncertā un abās konkursa programmās, kā arī jābūt gataviem uzstāties Grand Prix izcīņā.

 • Konkursa dalībniekus vērtēs starptautiska žūrija 5 personu sastāvā - kormūzikas jomas profesionāļi, no kuriem 1 būs Latvijas un 4 ārvalstu pārstāvji.

 • Žūrija vērtē kora sniegumu, punktu izteiksmē novērtējot šādās kategorijās: 

  - kora tehnisko izpildījumu;
  - muzikalitāti;
  - programmas sarežģītību;
  - kopējo iespaidu.
 • Katra kategorija tiek vērtēta ar 1- 25 punktiem, maksimālais kopējais punktu skaits ir 100. Nosakot kora iegūto rezultātu tiek aprēķināts vidējais punktu skaits, svītrojot augstāko un zemāko rezultātu.

 • Pēc Obligātās un Izvēles programmas konkursa kategorijām, balstoties uz iegūto punktu skaitu, žūrija noteiks vismaz 5 korus Grand Prix izcīņai. Grand Prix kārtā kori tiks vērtēti, neatkarīgi no iepriekšējo kārtu rezultātiem.

 • Visi rezultāti, ieskaitot Grand Prix izcīņas rezultātus, tiks paziņoti noslēguma ceremonijā svētdienā. Žūrijas lēmums ir galīgs un neapstrīdams. Visi kori saņems vērtējumu lapas no katra žūrijas locekļa par sniegumu konkursa kategorijās.

 •  Līdz 2022. gada 1. aprīlim koriem elektroniski (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) vai pa pastu jānosūta konkursa organizatoriem pieteikšanās materiāli, kas iekļauj:

 • pilnībā aizpildītu pieteikuma anketu;

 • vismaz 3 dažādu stilu skaņdarbu kora ierakstus a cappella (CD, DVD vai YouTube saites formā. Ierakstiem jābūt veiktiem ne senāk par 2019. gadu);

 • īsu aprakstu par kori latviešu un angļu valodā (max. 250 vārdi);

 • kora fotogrāfiju labā kvalitātē.

 

 • Konkursam izvirzītajiem koriem jāapstiprina dalība konkursā, veicot kora dalības maksu 300EUR apmērā līdz 15.05.2022. pēc rēķina saņemšanas un 20EUR dalības maksa par katru dalībnieku pēc organizatoru izrakstītā rēķina 2022. gada augustā.

 • Konkurss tiks orrganizēts epidemioloģiski drošā vidē. Dalībnieki ir personīgi atbildīgi par visu epidemioloģiskās drošības noteikumu ievērošanu, kas būs noteikti konkursa norises laikā.
 • Konkursa dalībniekiem tiek nodrošināta ēdināšana konkursa laikā - piektdien (vēlas pusdienas), sestdien (pusdienas, vakariņas) un svētdien (pusdienas pēc noslēguma koncerta – noslēguma pasākuma ietvaros).

 •  Ar uzturēšanos un ceļa izdevumiem saistītos izdevumus sedz katrs kolektīvs. Konkursa organizatori piedāvā īpašus, speciāli konkursa dalībniekiem izveidotus viesnīcu piedāvājumus. Izmitināšanās iespējas atļauts kolektīviem meklēt pašiem, taču obligāts ir nosacījums, ka dzīves vietai jāatrodas Jūrmalā. Koru ērtākām pārvietošanās iespējām konkursa laikā rekomendējam dzīvošanas vietu nodrošināt gājiena attālumā no konkursa norises vietas – Dzintaru koncertzāles.

 • Visas konkursa laikā veikto skaņu un video ierakstu, radīto fotogrāfiju tiesības pieder konkursa organizatoriem. Kori nesaņems atlīdzību par veiktā izpildījuma fiksāciju.

 • Koriem, kas tiks izvirzīti dalībai konkursā, jānosūta 6 (seši) visu skaņdarbu nošu oriģinālu eksemplāri konkursa žūrijas vajadzībām un konkursa arhīvam līdz 2022. gada 1. septembrim. (5 katru nošu eksemplāri tiks atgriezti pēc konkursa). Nošu kopijas atļauts izmantot tikai ar izdevējiestādes vai komponista rakstisku atļauju.

 • Konkursa dalībnieki apstiprina iepazīšanos ar konkursa noteikumiem, nosūtot konkursa pieteikuma formu.

 

2. KONKURSA PROGRAMMAS

“Starptautiskā Baltijas jūras koru konkursa” ietvaros notiks konkursa atklāšanas koncerts (kori netiek vērtēti) un trīs konkursa kārtas.

Visas konkursa programmas jāizpilda pieteikumā norādītajā secībā.

 

2.1 ATKLĀŠANAS KONCERTS Dubultu baznīcā

Dalība konkursa atklāšanas koncertā ir obligāta.

 • Atklāšanas konkursa programmā katram korim jāizpilda savai valstij raksturīga programma maksimums 5 minūtes (mūzikas laiks) ilga. Izvēloties repertuāru, jāņem vērā, ka atklāšanas koncerts notiks baznīcā.

 • Atklāšanas koncertā iekļautie skaņdarbi nedrīkst atkārtoties konkursa kārtās.

 • Koncerta vietā klavieres un citi mūzikas instrumenti netiek nodrošināti.

 

2.2 OBLIGĀTĀ PROGRAMMA

 • Obligātais skaņdarbs (~3’30 minūtes). Skaņdarba notis būs pieejamas pēc 2022. gada 15. maija, pēc dalības maksas saņemšana.s

 • Skaņdarbs no romantisma laikmeta pēc pašu izvēles.

 • Skaņdarbs, kas tapis pēc 2000. gada pēc pašu izvēles.

 • Tautasdziesma no dalībnieku kora valsts izpildīta unisonā.

Obligātās programmas ilgums: 12-15 minūtes (mūzikas laiks) un tā jāizpilda a cappella. Laika neievērošanas gadījumā žūrija drīkst piešķirt soda punktus.

 

2.3 IZVĒLES PROGRAMMA

Izvēles programmai jāsastāv no vismaz 2 (diviem) skaņdarbiem.

 • Skaņdarbus no Obligātās programmas nedrīkst izpildīt atkāroti Izvēles programmā.

 • Izvēles programmas viens skaņdarbs drīkst būt ar pavadījumu. (Klavieres būs pieejamas konkursa norises vietā. Ar citiem instrumentiem kori nodrošināti netiks.)

 

Izvēles programmas ilgums: 8-10 minūtes (mūzikas laiks). Laika neievērošanas gadījumā žūrija drīkst piešķirt soda punktus.

 

2.4 GRAND PRIX PROGRAMMA

 • Grand Prix programmā jāizpilda 3 skaņdarbi.

 • Tikai viens skaņdarbs drīkst atkārtoties no Obligātās programmas vai Izvēles programmas.

 • Grand Prix

  programmas vienā skaņdarbā drīkst izmantot instrumentus gan ar skaņas augstumiem, gan bez, taču klavieres šajā kategorijā izmantot nedrīkst.

Grand Prix izcīņas programmas ilgums: 10-12 minūtes (mūzikas laiks). Laika neievērošanas gadījumā žūrija drīkst piešķirt soda punktus.

 

3. APBALVOJUMI

 • 3 augstākos rezultātus ieguvušie kori saņems naudas balvas:
  1. vieta - Grand Prix ieguvējs - 3500 EUR un Jūrmalas pilsētas uzvaras kauss
  2. vietas ieguvējs - 2000 EUR
  3. vietas ieguvējs - 1000 EUR

Visi kori saņems diplomu par dalību 5. “Starptautiskajā Baltijas jūras koru konkursā”.

 

3.1. PAPILDUS APBALVOJUMI

 • Labākā diriģenta balva - 500 EUR

 • Labākais obligātā skaņdarba izpildījums - 250 EUR

 • Skatītāju simpātiju balva

 • Žūrija var piešķirt specbalvas pēc saviem ieskatiem:

  • Atraktīvākā priekšnesuma balva

  • Labākais unisona skaņdarba (tautasdziesmas) izpildījums

 

Latviešu un angļu valodas ir oficiālās konkursa valodas.

Konkursa organizatori patur visas tiesības brīdināt par izmaiņām konkursa noteikumos neparedzētos gadījumos. Šādā situācija organizators veic rakstisku paziņojumu visiem konkursa dalībniekiem.