25. septembrī / September 25

11.00 – 15.00

Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē / at Dzintari Small concert hall

NOSLĒGUMA KONCERTS - GRAND PRIX FINĀLS / CLOSING CONCERT - GRAND PRIX FINAL

 

Uzstājas 5 kori, kas iekļuvuši finālā. Katrs koris izpilda 3 skaņdarbus. Tikai viens skaņdarbs drīkst tikt atkārtots vai nu no Obligātās, vai no Brīvās izvēles programmas un viens no skaņdarbiem drīkst būt ar pavadījumu.

5 leading choirs performing. Each choir will perform 3 compositions. Only one of the pieces can be repeated either from the compulsory or the free choice program, and one song can be performed with accompaniment.

Koncerta īpašie viesi - vokālā grupa Latvian Voices / Special guests of the concert - vocal group Latvian Voices

Balvu pasniegšanas ceremonija / Award ceremony